Main office Netherlands 

Stichting Global Art Center
Zamenhofstraat 48
2312 NW   Leiden
Netherlands

T: +39 340 5300 437
M: international office


Dutch Chamber of Commerce (KvK ): 56220189 
 
Design + Development by www.gaa-software.com  
+